Nieuwe kleine verkaveling in de Molenstraat te De Haan (zonder bouwverplichting)

Percelen bouwgrond worden verkocht, iedere koper is vrij van keuze architect en aannemers. Er moet ook niet binnen een bepaalde periode gebouwd worden.

Brede groenstrook in het midden die centraal zal ingenomen worden door een waterbuffer omzoomd met lage beplanting en streekeigen boompjes.

2 parkeerhavens voor bezoekers. Woonerfprincipe.

Innoverende dimbare LED straatverlichting + aanleg openbaar domein volgens het principe pesticidenvrij onderhoud.

Alle nutsvoorzieningen en wegenis worden nieuw aangelegd in het voorjaar 2016.

Sonderingsverslag: Draagkrachtige grond tot 4m diep.

Prijzen variërend: Informatie bij de eigenaar op 0496/40.76.56.

Klik op onderstaand plan om te vergroten/verkleinen.

Extra bestanden:
Klik hier om .zip van alle bijlagen te downloaden